Svet-Stranek.cz
"Viděl jsem tě pod fíkovníkem" Jan 6,50
misie srdce

Úvodní stránka:"Viděl jsem tě pod fíkovníkem" Jan 6,50

Úvodní stránka

Úvodní text mojí osobní stránky
Drazí přátelé,
vítám vás na těchto stránk

Kéž Boží láska stále více může pronikat do našich srdcí, do našich životů a skrze nás do životů druhých i do světa kolem nás a všude tam, kam dosáhneme svou modlitbou.

P. Martin Sedloň, OMI+++++ +++++