Svet-Stranek.cz
"Viděl jsem tě pod fíkovníkem" Jan 6,50
misie srdce

o modlitbě:"Viděl jsem tě pod fíkovníkem" Jan 6,50

o modlitbě

Benedikt XVI. o modlitbě


Modlitba je kontemplace Božího tajemství a divů, které Bůh koná v dějinách spásy.

 

Modlitba je ulehčením a oddechnutím, které vystupuje z hloubi duše; i když zklamou všechny lidské naděje, může se ukázat osvobozující moc Boží.

 

Modlitba je páteř, duše veškeré iniciativy, duchovní síla, která vším hýbe a všechno zaměřuje podle řádu lásky, kterou je nakonec Bůh sám. Bůh je láska. Proto základní dvě slova, na která vás chci upozornit, jsou ta, jež jsou středem mé encykliky: láska k Bohu a láska k bližnímu, molitba je láska.

 

Modlitba je naděje v akci. V modlitbě se nám zjevuje pravý důvod, proč můžeme doufat: Můžeme se setkat s Pánem světa. On nám naslouchá a my můžeme naslouchat jemu.

 

Co je v křesťanství opravdu veliké, co sice nedispenzuje od věcí malých a všedních, ale ani jimi nemůže být zastíněno, je tato možnost setkávat se s Bohem.